Bericht van het secretariaat

Beste leden van SPS,

Ondanks dat alle activiteiten op onze club op dit moment stilliggen vanwege de corona pandemie en daaruit voortvloeiende maatregelen, gaan de bestuurlijke zaken gewoon door.

Achter de schermen is het bestuur op alle fronten actief en probeert op die manier te zorgen dat onze vereniging weer ‘volle kracht vooruit’ kan, zodra dit weer is toegestaan.

Gezamenlijk terugkijken naar het afgelopen seizoen, middels de Algemene Leden Vergadering, zit er vooralsnog niet in; dit vindt normaliter in november plaats.

Bestuurlijk is besloten om de Algemene Leden Vergadering door te schuiven naar het begin 2021! Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zal een datum worden vastgesteld. U wordt hierover t.z.t. bericht.

Met sportieve groet,

Ap van de Belt

Secr SPS