Dankbetuiging

Daar het voor ons onmogelijk is om een ieder persoonlijk te bedanken voor het overweldigende aantal blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Gerda Lisseveld-van Tiggele

Betuigen wij u op deze wijze onze welgemeende en hartelijke dank.

Piet
Kinderen en kleinkinderen

Poortvliet, Juli 2018