S.P.S. A.L.V.

S.P.S. A.L.V.

Beste leden

Reeds eerder was een uitnodiging verzonden voor de Algemene Leden vergadering deze werd ten langen leste geannuleerd vanwege de opgelegde covid maatregelen.

De gaan een nieuwe poging wagen en wel via MS Teams. Op deze wijze kan deze vergadering toch doorgang vinden en hoeft u de deur niet uit maar kunt u vanuit uw luie stoel de vergadering volgen en inspraak hebben.

Voor de mensen die niet bekend zijn met MS Teams:
– U krijgt op korte termijn een link toegestuurd op het bij ons bekende emailadres van de leden.
Let op: dit is het emailadres wat bij ons bekend is! Bent u recent van emailadres veranderd, geef dit dan tijdig door!!
– Via deze link kunt u zich aanmelden bij de host, welke u toegang tot de vergadering verleend.

Hieronder nogmaals de uitnodiging, zoals deze eerder was verstuurd

Beste leden van SPS,

Hij is weer aanstaande, de Algemene Leden Vergadering. Nadat ie een jaar met coronaverlof is geweest, is het (vooralsnog) mogelijk deze weer in de normale setting te houden.

Hoewel op het sportieve vlak er sinds maart 2020, met een kleine opleving in september/oktober 2020, het begin van het huidige seizoen 2020-2021 niet veel is gebeurd, heeft de club niet stilgezeten.

Vandaar het belang van uw aanwezigheid. Tijdens deze vergadering wordt u op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken, successen, knelpunten (want die zijn er zeker!!!) en toekomstvisie binnen onze vereniging.

Net zoals een bepaald merk bier als ‘ons bier’ wordt bestempeld, geldt dit zeker ook voor onze club. Hoewel we financieel gezien, geen enorme tik hebben gehad van de corona perikelen en bij behorende, gemiste inkomsten, wil dat nog niet zeggen dat we op een kist met geld zitten!!

Daarnaast kan je al vast nadenken wat je voor de club kan betekenen. De term ‘zelfwerkzaamheid’ zal nog wel een aantal malen terug komen.

Want: JIJ bent de club.

De Algemene Leden Vergadering staat gepland:

Datum: vrijdag 28 januari 2022
Plaats: via MS Teams
Aftrap: 19.30 uur

Het is aan u om uw passie en betrokkenheid bij de club te tonen door aanwezig te zijn. Bestuurswisselingen, financien, zelfwerkzaamheid, alles zal de revue passeren. Laat deze mogelijkheid niet aan u voorbij gaan.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, afmelden (enkel per mail) via secretaris@voetbalsps.nl

Ap van de Belt
Secretaris SPS