Lid worden

Lid worden van SPS

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de contributiekosten die horen bij een lidmaatschap van SPS en hoe er ingeschreven kan worden bij onze mooie vereniging.

 

Contributiekosten seizoen 2023-2024

Lidmaatschap Auto incasso p/jaar Acceptgiro p/jaar Leeftijd*
Senioren € 160 € 164 19 jr en ouder
Junioren € 119 € 123 13 t/m 18 jr
Pupillen € 86 € 90 6 t/m 12 jr
Smurfen € 47 € 51 5 jr en jonger
Niet spelend lid € 53 € 57 n.v.t.

*Peildatum is 1 Juli (aanvang seizoen)
Bij 3 of meer leden uit 1 gezin, wonend op hetzelfde adres, geldt een familiekorting 3e lid jonger dan 19 jaar 25% korting, 4e lid jonger dan 19 jaar 50% korting en zo verder…

Rekeningnummer: NL35RABO0353802948.

Aanmeldformulier SPS

Downloaden, printen,  invullen en inleveren bij SPS

Aanmeldingsformulier_SPS AVG_Privacy

Digitaal aanmeldformulier invullen
Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

1. Persoonlijke gegevens

M/V

2. Adres

3. Telefoon

4. Betalingsvoorwaarden

Lidmaatschap Auto incasso p/jaar Acceptgiro p/jaar Leeftijd*
Senioren € 160 € 164 19 jr en ouder
Junioren € 119 € 123 13 t/m 18 jr
Pupillen € 86 € 90 6 t/m 12 jr
Smurfen € 47 € 51 5 jr en jonger
Niet spelend lid € 53 € 57 n.v.t.
Zelf overmaken is €4,00
Hierbij geeft ondergetekende toestemming om foto's van bovenstaande persoon te mogen plaatsen op de site van SPS
Ondergetekende gaat akkoord met het privacybeleid van voetbalvereniging SPS
de uitgebreide versie hiervan vindt u op voetbalsps.nl/privacybeleid

Aldus naar waarheid ingevuld

Op SPS kunnen we vrijwilligers goed gebruiken (bardiensten, schoonmaken, onderhoudsklusjes op de club, scheidsrechters bij de jeugd etc.) Zou je hiervoor openstaan?

NB. Bij het aanmelden van een jeugdlid dienen de ouder(s)/verzorger(s) er rekening mee te houden dat zij bij tourbeurt worden aangewezen voor vervoer van het team waar hun kind in speelt. Dit wordt op de weekbrief aangegeven.